DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN SÂN BAY, TOUR | << Quay lại trang chi tiết sản phẩm

+
DỊCH VỤ XE Ô TÔ  ĐƯA ĐÓN SÂN BAY 

1. Xe  từ Sân bay – La house Nhơn Lý: 35 Km
a. Xe 4 chỗ: 300k​​​​
b. Xe 7 chỗ : 350k​​​​
c. Xe 16 chỗ: 800k​​​​​

2. Xe từ La house –Home Trung tâm: 20 Km    
a. Xe 4 chỗ: 200k​​​​
b. Xe 7 chỗ : 300k​​​​
c. Xe 16 chỗ: 600k

 Liên hệ xe  : 0962 52 5577 Anh Trung
Dịch vụ địa phương, giá tham khảo

DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN SÂN BAY, TOUR | << Quay lại trang chi tiết sản phẩm