LA BEACH HOUSE NHƠN LÝ 1

LA BEACH HOUSE NHƠN LÝ 1 +

Xem slide ảnh gốc

La beach house 1  có 9 căn La house nhỏ, các căn đều có view biển, cho thuê lẻ hoặc Full khu cho khách đoàn 25-30 người

Có 8 căn La house Sao biển nhỏ diện tích từ 12 m2/căn sức chứa 2-3 người / căn và 01 căn La house gia đình 25 m2 sức chứa 4-5 người/ căn.

Không nhận giữ view theo yêu cầu

Mô tả và báo giá có trong mục hình ảnh 

 


0905370086 labeachhousenhonlyquynhonFacebook: labeachhousenhonlyquynhonZalo: 0905370086