CHO THUÊ XE MÁY - Ô TÔ


DỊCH VỤ CHO THUÊ XE MÁY, Ô TÔ 

a. xe số : 100.000 VND/ngày
b. Xe tay ga : 130.000 VND/ngày

Lưu ý:
- Xe giao tân nơi
-Gía chưa bao gồm xăng
- Đây là dịch vụ của địa phương 

CHO THUÊ XE MÁY - Ô TÔ


DỊCH VỤ CHO THUÊ XE MÁY, Ô TÔ 

 

a. xe số : 100.000 VND/ngày

b. Xe tay ga : 130.000 VND/ngày

 

Lưu ý:

- Xe giao tân nơi

-Gía chưa bao gồm xăng

- Đây là dịch vụ của địa phương 


0905370086 labeachhousenhonlyquynhonFacebook: labeachhousenhonlyquynhonZalo: 0905370086